Umat Menulis

16/09/2009 05:10

Pergumulan Yakub dan Esau (Kejadian 27 : 1 – 40)

    Secara garis besar dalam perikop ini berisi tentang berkat yang diterima Yakub dari Ishak melalui sebuah tipu daya yang dirancang oleh Ribka, istri Ishak dan dilaksanakan dengan sempurna oleh Yakub dimana berkat itu sesungguhnya untuk Esau. Persoalan timbul ketika Ribka, istri...

—————

11/09/2009 05:07

Quo Vadis Misa Dengan Lagu Gregorian

Sejak konsili Vatikan II, penggunaan bahasa latin dan lagu Gregorian dalam perayaan Ekasisti semakin berkurang, bahkan di banyak tempat sudah lenyap sama sekali, hingga generasi muda banyak yang tidak mengenal kekayaan Gereja tersebut. Sangat disayangkan kalau tidak ada penerus di kalangan umat...

—————

26/07/2009 16:49

Mengapa ? dan Perlukah Diadakan Konseling Keluarga ?

Bahwa menjadi keprihatinan Gereja dengan banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dikalangan keluarga serta dengan terbatasan waktu dan tenaga para Romo untuk menangani konseling, maka Romo mengajak AWAM untuk terlibat aktif dalam pelayanan. Untuk itu perlunya dibentuk Konseling Keluarga yang...

—————

18/06/2009 06:18

SALIB KATOLIK

“Mengapa kamu banyak sekali menggantung Salib? Hampir setiap kamar ada Salib. Seakan kamu menyalibkan Yesus dimana-mana.” Kata Andi kepada Beti ketika Andi berkunjung ke rumah Beti sahabat karibnya. Kebetulan Beti adalah seorang Katolik. “Anehnya adalah mengapa Salib orang Katolik masih...

—————

18/04/2009 06:20

PERHATIAN PARA BAPA SUCI

Sejak semula hingga sekarang perhatian para Bapa Suci adalah 'ut Christi Ecclesia Divinae Maiestati cultum offeret' supaya Gereja Kristus melaksanakan tatacara ibadat bagi Keagungan Ilahi secara pantas, “ad laudem et gloriam nominis Sui et ad utilitatem totius Ecclesiae Suae sanctae“ untuk...

—————